เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ คือ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับวัสดุการทำแผนที่ในรูปแบบต่างๆ ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย รวบรวม บันทึก วิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท รวมทั้งใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยจ้า

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท ตามหน้าที่หลัก แบ่งได้ 2 ประเภทดังนี้

เครื่องมือแบบที่ 1 ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อ ความรู้ ภูมิศาสตร์

สื่อทางภูมิศาสตร์หมายถึงวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยี ครื่องมือทางภูมิศาสตร์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้เพื่อการศึกษาภูมิศาสตร์ สามารถอยู่ในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ กราฟ โมเดล สื่อดิจิทัล เสียง และแอนิเมชั่น ตัวอย่างของเครื่องมือเหล่านี้คือ

 • หนังสือเรียนภูมิศาสตร์
 • เว็บไซต์เผยแพร่ความรู้
 • เกี่ยวกับภูมิศาสตร์
 • การ์ดประเภทต่างๆ
 • ลูกโลกปลอม
 • แบบจำลองภูมิทัศน์
 • การถ่ายภาพทางอากาศ
 • ภาพจากจานดาวเทียม ฯลฯ

เครื่องมือแบบที่ 2 เครื่องมือสำหรับการรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีอะไรบ้าง

การรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยี เพื่อวิจัย วัด บันทึก รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ตัวอย่าง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ลูกโลก ของเครื่องมือเหล่านี้คือ

 • แผ่นจดบันทึก
 • เข็มทิศ
 • เครื่องวัดระยะ
 • กล้อง 3 มิติ (สเตอริโอ)
 • เทอร์โมมิเตอร์ (เทอร์โมมิเตอร์)
 • Global Positioning
 • System / GPS (ระบบ
 • กำหนดตำแหน่งทั่วโลก: GPS)
 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
 • ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล (การตรวจจับระยะไกล: RS) เป็นต้น

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์หมายถึง อะไรบ้าง?

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์หมายถึง เครื่องมือจัดสวนเป็นวัสดุและอุปกรณ์ในรูปแบบต่างๆ ทำหน้าที่ศึกษาการสำรวจ รวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การใช้งานทางธรณีเทคนิคสามารถจำแนกตามหน้าที่หลักและสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท: เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีอะไรบ้าง

 1. เครื่องมือข้อมูลธรณีศาสตร์แบบที่ 1 วิทยาศาสตร์ดินหมายถึงวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการ ภารกิจคือการเผยแพร่ความรู้เพื่อการศึกษาทางภูมิศาสตร์ สามารถอยู่ในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ กราฟิก โมเดล สื่อดิจิทัล เสียง และแอนิเมชั่น ตัวอย่างของเครื่องมือเหล่านี้ ได้แก่ หนังสือเรียนภูมิศาสตร์ สถานที่ที่เผยแพร่ความรู้ทางภูมิศาสตร์ แผนที่ประเภทต่างๆ พื้นผิวจำลอง ภาพถ่ายทางอากาศจำลองจากจานดาวเทียม และอื่นๆ
 2. ประเภทที่ 2 ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง เครื่องมือสำหรับการรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ หรือวิธีการ เพื่อวิเคราะห์ วัด บันทึก รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ตัวอย่างของเครื่องมือเหล่านี้ ได้แก่ สมุดบันทึก เข็มทิศ เทปวัด สเตอริโอสโคป เทอร์โมมิเตอร์ (เทอร์โมมิเตอร์), ระบบกำหนดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์หรือ GPS (ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก: GPS), ระบบทางภูมิศาสตร์หรือ GIS (ระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์: GIS) ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing: RS) เป็นต้น

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และวิธีใช้ นั้นเป็นอย่างไร?

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และวิธีใช้ ระบบ geostationary ที่ใช้ใน Google Earth คือ geostationary (lat-long) พื้นฐานคือ WGS84 และแบบจำลองแรงโน้มถ่วงของโลกคือ EGM96 ข้อมูลภาพถ่าย เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีอะไรบ้าง ดาวเทียมประกอบด้วยภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 7 ที่มีความละเอียด 30 ม. ภาพ IKONOS ที่มีความละเอียด 1 ม. และ QUICKBIRD ที่มีความละเอียด 0.6 ม. ข้อมูล Terrain Elevation (DEM) คือข้อมูล SRTM 30 ม. การเชื่อมต่อแนวตั้งมีความแม่นยำประมาณ 20-30 ฟุต ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมประกอบด้วยภาพที่ถ่ายในช่วง 1-3 ปี

สำหรับการแสดงข้อมูลเวกเตอร์โดยใช้ Keyhole Markup Language (KML) ตอนนี้ KML เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีอะไรบ้าง ประโยชน์ เข้ากันได้กับเวอร์ชัน 2.0 กับไคลเอ็นต์ Google Earth เวอร์ชัน 3 KML เป็นภาษา XML ในตัวสำหรับการแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์บน Google Earth 

วิธีการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ แต่ละ ประเภท ม. 1 มีอะไรบ้าง?

ข้อมูลดาวเทียมมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการป้องกันและเตือนภัยพิบัติ วิธีการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ แต่ละ ประเภท ม. 1 ลดการสูญเสียเนื่องจากสภาพอากาศที่แตกต่างกันเช่นฟ้าผ่า พายุหรือน้ำท่วม เป็นต้น สามารถวางแผนบรรเทาทุกข์ได้ตามการจัดเตรียม

ปัจจุบันดาวเทียมมีบทบาทสำคัญในการใช้งานต่างๆ เฉลยใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น เศรษฐศาสตร์ บันเทิง สื่อสาร หน่วยงานอุตุนิยมวิทยา หรือแม้แต่โทรคมนาคมและดาวเทียมก็ยังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถเข้าร่วมปฏิบัติการดาวเทียมได้ ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ม. 5

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ แผนที่ มีประโยชน์อย่างไร?

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ แผนที่ พจนานุกรมภูมิศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถาน กำหนดแผนที่ว่า “แผนที่ หมายถึง รูปแบบของสื่อที่ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับโลกในรูปแบบกราฟิก ลดขนาดเป็นมาตราส่วนและการคาดคะเนแผนที่ที่แตกต่างกัน เพื่อให้เข้าใจจุดประสงค์อย่างแท้จริงผ่านการใช้สัญลักษณ์ และสิ่งใด แผนที่ ทางภูมิศาสตร์ มี อะไร บาง ปรากฏบนพื้นผิวโลกและสิ่งที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกปรากฏการณ์ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยการลดขนาดอัตราส่วนที่ต้องการและการใช้สัญลักษณ์แทนวัตถุที่อยู่บนพื้นผิวโลกจริง แผนที่ภูมิประเทศมีกี่รูปแบบ โดยคงไว้ซึ่งความสมจริงในขนาด รูปร่าง ทิศทาง และตำแหน่ง

แผนที่ภูมิประเทศมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง?

แผนที่ภูมิประเทศมีกี่รูปแบบ สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ดูเหมือนเครื่องคิดเลข โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นสองประเภท:

 • 2.1 แผนที่ภูมิประเทศเป็นแผนที่ที่แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับพื้นผิวโลกที่สัมพันธ์กับภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ลักษณะทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา ที่ราบ ที่ราบ แม่น้ำ ทะเล ทะเลสาบ ฯลฯ แผนที่ภูมิประเทศมีลักษณะอย่างไร และลักษณะที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เมือง เมือง ทุ่งเกษตรกรรม อ่างเก็บน้ำ ถนน ทางรถไฟ เป็นต้น เป็นต้น
 • แผนที่ภูมิประเทศแสดงระดับความสูงของพื้นผิวพร้อมเส้นชั้นความสูงและเกณฑ์มาตรฐาน จัดทำโดยสำนักงานสำรวจแห่งชาติ แผนที่ดินที่ใช้กันทั่วไปมีสองมาตราส่วน: แผนที่ขนาดเล็ก 1:250,000 และแผนที่ขนาดใหญ่ 1:50,000
 • เนื่องจากแผนที่ดินมาตราส่วนทั้งสองถูกสร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากภาพด้านบนและในภาพถ่ายดาวเทียม ดังนั้นข้อมูลที่รวบรวมจากภาคพื้นดินจึงถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่สามารถตรวจสอบได้ แผนที่ภูมิประเทศมีประโยชน์อย่างไร ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแผนที่ใช้ในด้านอื่นๆ เช่น การก่อสร้างถนน การก่อสร้างเขื่อน การป้องกันน้ำท่วม อาคารเมืองใหม่ และอื่นๆ
 • 2.2 แผนที่หัวข้อคือแผนที่ที่ออกแบบมาเพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ เช่น แผนที่ประชากร แผนที่สภาพอากาศ แผนที่ป่า แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่เหล่านี้จะได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว ขนาดของแผนผังหัวข้อแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลที่จะแสดง แต่ส่วนใหญ่เป็นเครื่องชั่งขนาดเล็ก เช่น เครื่องชั่งน้อยกว่า 1:1,000,000 1:500,000 หรือ 1:250,000 เป็นต้น
  สำหรับแผนที่เฉพาะที่มีรูปแบบทางวิชาการ เช่น ชุดแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ทางธรณีวิทยา แผนที่ทางธรณีวิทยาและโครงสร้างพื้นฐาน สามารถกำหนดแผนที่ในระดับ 1: 100,000 หรือ 1: 50,000 แต่เฉพาะในบางพื้นที่สำหรับผู้ที่ต้องการแสดงเฉพาะ พื้นที่เพียงเล็กน้อย เช่น ทรัพยากรธรรมชาติของเขตหรือเมือง สามารถรับแผนที่ที่ครอบคลุมมากขึ้น

แผนที่ ทางภูมิศาสตร์ มี อะไร บาง ที่เราควรรู้

เพราะมีการ์ดธีมมากมาย แผนที่ ทางภูมิศาสตร์ มี อะไร บาง นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน:

 • บัตรท่องเที่ยวจะออกในระดับชาติ รัฐ และดินแดน โดยเน้นข้อมูลการเดินทาง แผนที่ภูมิประเทศมีกี่รูปแบบ เช่น ถนน ทางรถไฟ ที่ตั้งของภาค อำเภอ ที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร แผนที่การเดินทาง โดยอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ดังนั้นจึงมักออกในเครื่องชั่งขนาดเล็ก เช่น 1:1,000,000 หรือ 1:2,000,000 หรือน้อยกว่า
 • แผนที่เส้นทางคมนาคม แผนที่นี้จัดทำโดยกระทรวงทางหลวง เพื่อแสดงรายละเอียดของเส้นทางคมนาคม เช่น ถนน ทางรถไฟ สนามบินโดยเฉพาะ แผนที่เส้นทางคมนาคมช่วยในการระบุเส้นทาง ติดตามระยะทางและหลีกเลี่ยงถนนที่ยากลำบากเพราะไม่มีข้อมูลมากนัก ดังนั้น
 • แผนที่จึงถูกพิมพ์ออกมาเป็นขนาดเล็ก เช่น 1 : 1,000,000 หรือน้อยกว่า เป็นต้น
  แผนที่ทางธรณีวิทยาเป็นแผนที่ที่แสดงอายุของหิน หน่วยหิน แผนที่มาตราส่วนใหญ่ ประเภทของหิน และโครงสร้างทางธรณีวิทยา นอกจากนี้ยังแสดงข้อมูลต่อเนื่องอื่นๆ เช่น ถนนสายหลัก ที่ตั้งจังหวัด ฯลฯ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลในเล่มนี้จะแตกต่างกันไปตามขนาด แผนที่ทางธรณีวิทยาที่มาตราส่วน 1:1,000,000, 1:250,000 และ 1:50,000 จะมีประโยชน์มาก แผนที่นี้ออกโดยกระทรวงเหมืองแร่
 • แผนที่การใช้ที่ดิน แผนที่นี้แสดงการใช้ที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตร ให้มาตราส่วนเช่น 1:1,000,000 และ 1:250,000 และ 1:50,000 และเนื่องจากการใช้ที่ดินเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรวดเร็ว จึงต้องปรับปรุงแผนที่การใช้ที่ดินอย่างสม่ำเสมอ เป็นกระบวนการที่พิถีพิถันและใช้เวลานาน แต่ตอนนี้มีการใช้ข้อมูลดาวเทียมเพื่อทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน เร่งกระบวนการ แผนที่นี้ออกโดยกระทรวงการพัฒนาชนบทหรือสำนักเศรษฐกิจการเกษตร

คำถามที่พบบ่อย FAQ

แผนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลสำคัญเฉพาะ เช่น แผนที่ประชากร แผนที่สภาพอากาศ แผนที่ป่า แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่เหล่านี้จะได้รับการวิจัยเพิ่มเติมหรืออัปเดตเป็นครั้งคราว ขนาดของแผนที่เฉพาะเรื่องจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของข้อมูลที่แสดง

 • หนังสือภูมิศาสตร์
 • สถานที่เผยแพร่ความ
 • รู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์
 • แผนที่ประเภทต่างๆ
 • ลูกโลกเยาะเย้ย
 • แบบจำลองภูมิทัศน์
 • การถ่ายภาพทาง
 • อากาศ
 • ภาพจากจาน
 • ดาวเทียม
 • สมุดบันทึก
 • เข็มทิศ
 • เมตรระยะทาง
 • กล้อง 3 มิติ (สเตอริโอ)
 • เครื่องวัดอุณหภูมิ
 • Global Positioning System / GPS (ระบบกำหนดตำแหน่งทั่วโลก: GPS)
 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
 • ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล (การตรวจจับระยะไกล: RS) เป็นต้น